image

Podaci o poslovnom subjektu: ALEX & MILE j.d.o.o.

Adresa sjedišta: 51216 VIŠKOVO

OIB: 97959186584

Subjekt je neaktivan (brisan iz sudskog registra).

Oznake: BrisaniVIŠKOVO

Ocijenite nas i unesite recenziju

Preporučamo da vaša recenzija bude minimalno 140 znakova dugačka

image

Hide This Bar
image