image

Podaci o poslovnom subjektu: ERYIA d.o.o.

Adresa sjedišta: Crkvena ulica 186, Osijek, Osijek, Osječko-baranjska županija

OIB: 99990428528

MBS: 30172741

Datum osnivanja: 24. 04. 2016.

Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku, Osijek

Tvrtke:

 • ERYIA d.o.o. za poduku stranih jezika

Skraćene tvrtke:

 • ERYIA d.o.o.

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Temeljni kapital:

 • 20,000.00 kuna
 • 2,654.46 EUR

Predmeti poslovanja:

 • Prevoditeljske djelatnosti
 • Usluge sudskih tumača
 • Organiziranje i održavanje grupnih i individualnih tečajeva stranih jezika
 • Testiranje i izdavanje uvjerenja o poznavanju stranih jezika
 • Poduke stranih jezika za osnovnu, srednju školu i fakultete – instrukcije i pripreme za državnu maturu i/ili prijamni ispit
 • proizvodnja sjemena
 • dorada sjemena
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • stavljanje na tržište sjemena
 • proizvodnja sadnog materijala
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • stavljanje na tržište sadnog materijala
 • uvoz sadnog materijala
 • proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • proizvodnja tekstila
 • proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
 • proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
 • proizvodnja ambalaže od drva
 • proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
 • proizvodnja uredskog materijala od papira
 • proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
 • tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem
 • tiskanje novina
 • ostalo tiskanje
 • usluge pripreme za tisak i objavljivanje
 • knjigoveške i srodne usluge
 • umnožavanje snimljenih zapisa
 • proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
 • proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
 • proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
 • proizvodnja proizvoda od plastike
 • proizvodnja elektroničkih komponenata
 • proizvodnja punih elektroničkih ploča
 • proizvodnja računala i periferne opreme
 • proizvodnja komunikacijske opreme
 • proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
 • proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
 • proizvodnja satova
 • proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
 • proizvodnja magnetskih i optičkih medija
 • proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
 • proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
 • proizvodnja baterija i akumulatora
 • proizvodnja kablova i optičkih vlakana
 • proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
 • proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
 • proizvodnja električne opreme za rasvjetu
 • proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
 • proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
 • proizvodnja ostale električne opreme
 • proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
 • proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
 • proizvodnja glazbenih instrumenata
 • proizvodnja sportske opreme
 • proizvodnja igara i igračaka
 • popravak proizvoda od metala
 • popravak strojeva
 • popravak elektroničke i optičke opreme
 • popravak električne opreme
 • popravak ostale opreme
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • usluge informacijskog društva
 • obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima) te prigodne prodaje na priredbama, sajmovima, izložbama i slično
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 • agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
 • usluge preseljenja
 • pomorska kabotaža
 • javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
 • uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
 • uslužne djelatnosti u vezi s zračnim prijevozom
 • prekrcaj tereta
 • ostale prateće djelatnosti u prijevozu
 • univerzalna poštanska usluga
 • zamjenske poštanske usluge
 • ostale poštanske usluge
 • pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
 • izdavanje knjiga
 • izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
 • izdavanje novina
 • izdavanje časopisa i periodičkih publikacija
 • ostala izdavačka djelatnosti
 • izdavanje računalnih igara
 • izdavanje ostalog softvera
 • audiovizualne djelatnosti
 • djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
 • promet audiovizualnih djela
 • javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
 • djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • djelatnost žičane telekomunikacije
 • djelatnost bežične telekomunikacije
 • djelatnost satelitske telekomunikacije
 • ostale telekomunikacijske djelatnosti
 • računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • upravljanje računalnom opremom i sustavom
 • ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
 • obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
 • internetski portali
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • računovodstveni poslovi
 • upravljačke djelatnosti
 • odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja
 • savjetovanje u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
 • djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
 • djelatnost upravljanja projektom gradnje
 • djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
 • ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim tehničkim i tehnološkim znanostima
 • istraživnje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • oglašavanje preko medija
 • specijalizirane dizajnerske djelatnosti
 • fotografske djelatnosti
 • ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • iznajmljivanje i davanje u zakup kamiona
 • iznajmljivanje i davanje u zakup opreme za rekreaciju i sport
 • iznajmljivanje videokaseta i diskova
 • iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • iznajmljivanje i davanje u zakup uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
 • iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara
 • davanje u zakup prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskom pravima
 • održavanje javnih površina
 • usluge uređenja i održavanja krajolika
 • usluge čistoće
 • kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti
 • fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
 • organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, izložaba, seminara i tribina
 • provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača
 • sportska priprema
 • sportska rekreacija
 • sportska poduka
 • organiziranje sportskog natjecanja
 • vođenje sportskih natjecanja
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
 • popravak računala i periferne opreme
 • popravak komunikacijske opreme
 • popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
 • popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt
 • popravak obuće i proizvoda od kože
 • popravak namještaja i pokućstva
 • popravak satova i nakita
 • popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
 • frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 • usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
 • održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 • djelatnost za njegu i održavanje tijela
 • ostale osobne uslužne djelatnosti
Oznake: Poljoprivreda i proizvodnjaOsijek

Ocijenite nas i unesite recenziju

Preporučamo da vaša recenzija bude minimalno 140 znakova dugačka

image

Financijski podaci

Hide This Bar
image