Uvjeti suradničkog računa osnova su odnosa o suradnji i pružanju usluga između tražilice Jedanklik (“Tražilice”) te druge ugovorne strane (“Suradnika”) u kontekstu promocije i prodaje usluga tražilice i portala Jedanklik.com.

1. DEFINICIJE

 1. Značenje pojmova korištenih u sadržaju ovog Ugovora:
  • Tražilica, portal – www.jedanklik.com tražilica za poslovne subjekte (“Tražilica”)
  • Poslovni subjekt: trgovačko društvo, obrt, OPG, udruga ili drugi subjekt registriran u svrhu obavljanja djelatnosti, pružanja usluga, udruživanja, promocije i zaštite prava kroz udruge i druge oblike i slični subjekti koji se upisuju u određeni javno dostupni registar
  • Korisničke stranice: Web stranice poslovnog subjekta na tražilici jedanklik.com
  • Korisnik, Klijent: Privatna ili pravna osoba koja registrira svoj poslovni subjekt na našem portalu
  • Usluga: Usluga koju Tražilica nudi postojećim i novim Korisnicima;
  • Suradnički račun: usluga koja korisniku omogućava ostvarivanje provizije od prodaje usluga na Tražilici
  • Suradnik, Preporučitelj: Korisnik koji aktivira suradnički račun
  • Oznaka suradnika, suradnički broj: Jedinstvena brojčana oznaka koja se pri aktivaciji Suradničkog računa dodjeljuje Korisniku;
  • Suradnički kupon: Kupon koji suradnik dobije za ostvarivanje popusta na usluge tražilice Jedanklik.com
  • Nagrada: Provizija koju Suradnik ostvari dovođenjem novih korisnika i aktivacijom suradničkog kupona
  • Posjetitelj: Bilo koja osoba koja posjeti internet stranice Suradnika ili bilo koji drugi servis koji prikazuje Suradnički link;

2. KREIRANJE I ZATVARANJE SURADNIČKOG RAČUNA

 1. Svi Korisnici i Posjetitelji koji imaju registriran Poslovni subjekt mogu otvoriti Suradnički račun.
 2. Suradnički se račun otvara registracijom suradnika na zasebnoj stranici: www.jedanklik.com/suradnicki-racun.
 3. Nakon registracije podatke će pregledati Jedanklik.com tim. U slučaju odobrenja dobit će povratne informacije te vlastiti Suradnički kupon za narudžbu usluga na Jedanklik.com
 4. Zatvaranje Suradničkog računa vrši se na zahtjev Suradnika te u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta;
 5. Zahtjev za zatvaranjem Suradničkog računa Suradnik je dužan poslati e-mailom na adresu [email protected].

3. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA SURADNIČKOG RAČUNA

 1. UVJETI KORIŠTENJA SURADNIČKOG RAČUNA
  • Aktivacijom Suradničkog računa smatra se da je Suradnik prihvatio sve odredbe ovih Uvjeta.
  • Suradnik se obvezuje promovirati Usluge Tvrtke na način koji je u skladu sa zakonom i odredbama ovih Uvjeta.
  • Prihvaćanjem ovih Uvjeta Suradnik se obvezuje koristiti svoju Suradničku poveznicu i Suradnički kod isključivo na stranicama koje isključuju bilo kakav sadržaj koji može biti u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske i/ili međunarodnim zakonima prihvaćenim od strane Republike Hrvatske.
 2. USLUGE OBUHVAĆENE SURADNIČKIM RAČUNOM
  • Suradnički račun Suradniku omogućava Nagradu kroz promoviranje plaćenih Jedanklik.com paketa.
 3. NAČIN KORIŠTENJA SURADNIČKOG RAČUNA
  • Prilikom aktivacije Suradničkog računa suradniku se aktivira jedinstveni suradnički broj. Suradnik putem e-maila dobiva obavijest o aktivaciji računa te dobiva i svoj Suradnički kod.
  • Suradnik se obvezuje koristiti jedinstveni Suradnički link i Suradnički kod.
  • Suradnik svoj Suradnički račun koristi na način da promovira usluge tražilice Jedanklik.com
  • Klikom posjetitelja na Suradnički link Posjetitelj dolazi na stranice Tražilice te se na njegovo računalo zapisuje kolačić koji omogućava da se Suradniku dodijeli odgovarajuća nagrada u slučaju da Posjetitelj zakupi neki od plaćenih Jedanklik.com paketa. Kolačić se pohranjuje na rok od 90 dana unutar kojeg će se zabilježiti Suradniku njegova nagrada.
  • Zakup i registracija Posjetitelja na tražilicu moguća je i preko Suradničkog koda. Uvjet je da suradnik ima mogućnost ispostavljanja računa Posjetitelju. U tom slučaju Suradnik odrađuje registraciju Poslovnog subjekta Posjetitelja na tražilicu Jedanklik.com, unosi svoj Suradnički kod te ostvaruje popust na registraciju. Suradnik plaća članstvo na tražilici Jedanklik.com s popustom, a Posjetitelju za čiji Poslovni subjekt radi registraciju izdaje vlastiti račun s punim iznosom članstva.
  • Jedanklik.com nije odgovoran za eventualnu nemogućnost praćenja Posjetitelja uzrokovanu tehničkim problemima, postavkama Posjetiteljevog internet preglednika, ručnim brisanjem kolačića od strane Posjetitelja ili neispravnim korištenjem Suradničkog linka.
  • Suradnik Nagradu ostvaruje na dva načina:
   • ako koristi Suradnički kod nagrada se ostvaruje kao razlika između iznosa koji Suradnik plaća tražilici Jedanklik.com te iznosa koji potražuje od Posjetitelja.
   • ako suradnik koristi Suradnički link nagradu ostvaruje na način da izda račun na odgovarajući iznos tražilici Jedanklik.com, odnosno E-start obrtu kao voditelju i vlasniku tražilice.
 4. VISINA I NAČIN ISPLATE NAGRADE
  • Visina nagrade ovisi o broju prodanih usluga preko računa Suradnika te o vrsti prodanog paketa na Tražilici, i to na način:
   • za prvu prodaju (preporuku), nagrade su sljedeće:
    • Paket START: 20% vrijednosti članstva.
    • Paket KRENI: 25% vrijednosti članstva.
    • Paket OSVOJI: 30% vrijednosti članstva.
   • za drugu, treću, i svaku sljedeću prodaju (preporuku), nagrade su sljedeće:
    • Paket START: 40% vrijednosti članstva.
    • Paket KRENI: 45% vrijednosti članstva.
    • Paket OSVOJI: 50% vrijednosti članstva.
  • Nakon što Suradnik aktivira prvi poslovni subjekt povećava se iznos njegove provizije.
  • Za isplatu Nagrade, Suradnik mora istu zatražiti slanjem zahtjeva na adresu [email protected] ili kroz svoje korisničke stranice.
  • Isplata Nagrade ostvaruje se na jedan od dva načina:
   • Ako je registraciju odradio Suradnik i koristio svoj Suradnički kod, Nagrada se naplaćuje od Posjetitelja. Suradnik od Posjetitelja čiji je poslovni subjekt registrirao na tražilici Jedanklik.com naplaćuje punu vrijednost iznosa članstva, a za aktivaciju tvrtke na tražilici Jedanklik.com plaća iznos umanjen za njegov suradnički popust koji je jednak visini nagrade. Razlika između iznosa plaćenog Tražilici i naplaćenog od Posjetitelja predstavlja nagradu Suradnika. Suradnik može Posjetitelji odobriti i određeni suradnički popust, u maksimalnom iznosu od 100% vrijednosti Suradničke nagrade.
   • Ako je registracija odrađena preko Suradničkog linka tada Posjetitelj puni iznos članstva plaća direktno tražilici Jedanklik. Za isplatu suradničke Nagrade Suradnik treba obrtu E-start, kao vlasniku i voditelju tražilice, izdati račun/fakturu u visini Suradničke nagrade, uvećanu za PDV (ako je Suradnik u sustavu PDV-a). Faktura treba sadržavati stavku “Provizija za ugovorene poslove”. Suradnička nagrada isplatit će se u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja ukoliko je u skladu s ovim Uvjetima.
  • Za isplatu Nagrade suradnički račun mora biti aktivan. Ako suradnik je zatvorio svoj suradnički račun sukladno čl.2 ovih Uvjeta tada ne podliježe isplati suradničke nagrade.

4. OSTALE ODREDBE

 1. Jedanklik zadržava pravo ukidanja Suradničkog računa u slučaju:
  • Korištenja Suradničkog linka u SPAM porukama;
  • Lažnog ili obmanjujućeg oglašavanja Jedanklik.com tražilice ili usluga;
  • Korištenja Suradničkog linka ili drugom promocijom na stranicama koje sadrže neprimjeren sadržaj ili sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonima RH i međunarodno priznatim zaklonima;
  • Kršenja autorskih prava i intelektualnog vlasništva;
 2. U slučaju ranog otkazivanja Usluge zakupljene kroz Suradnički link koje zahtijeva povrat novca, Jedanklik zadržava pravo umanjiti Nagradu Suradnika za iznos vraćen Korisniku Usluge.